Visitors Counter

  45048
  Today19
  Yesterday42
  This_Week73
  This_Month1162
  All_Days45048

  ዛዕባ

  ማእኸል ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ብልዕሊ 843 ሚልዮን ብር በጀት 25 ፕሮጀክትታት ንምህናፅ ከምዝተዳለወ ኣፍሊጡ

  ማእኸል ሓወልቲ ሰማእታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ 10 ዓመት ስትራተጂክ ትልሙ ብዝተፈላለየ መተኣኻኸቢ እቶት ኣቢሉ ብልዕሊ 843 ሚልዮን ብር በጀት 25 ፕሮጀክትታት ንምህናፅ ከምዝተዳለወ 21 ሚያዝያ 2009 ዓ.ም ኣብ ከተማ ውቕሮ ንመድረግቲ ኣካላትን ሰብ ሙያን ኣብዘዳለዎ ናይ ሓደ መዓልቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ::
  ኣብዚ ዓውደ መፅናዕቲ ካብ ዝተፈላለየ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላትን ካብ ሚድያታትን ዝተውፀእፅኡ ኣስታት 100 ዕዱማት ኣጋይሽ ዝተሳተፍሉ ኮይኑ፣ እዞም ካብ 2008 ዓ.ም ስካብ 2017 ዓ.ም ኣብዘለዉ 10 ዓመታት ስትራተጂክ ትልሚ ንክስርሑ ዝተሓንፀፁ መደባት ልምዓት ኣብ 5 ዓበይቲ ፕርግራማት ዝተሓቖፉ 25 ንኡሳን ፕሮጀክትታት ከምዝኾኑ ወናኒ ኣውራ ኸይዲ ስራሕ ምልማዕ ሓወልትን ምስፍሕፋሕ እቶትን ኣይተ ኣሰፋ ተገኘ ግልፂ ገይሮም::
  ፍልፍል እዚ መጠን ገንዘብ እንትንፀር ድማ ኣስታት 169 ሚልዮን ብር (20%) ካብ ውሽጣዊ እቶት እቲ ትካል (ማእኸል) ዝርከብ እንትኸውን ፣ዝተረፈ ኣስታት 674.5 ሚልዮን ብር (80%) ከዓ ካብ መንግስታዊ ትካላት፣ዘይመንግስታዊ ትካላት ልምዓትን ካብ ህዝብን ከምዝኾነ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ::
  ብመሰረት እዙይ ኣብ’ዚ መርሃ ግብሪ 10 ዓመት ንክስርሑ ዝተሓረዩ ፕሮግራማትን ፕሮጀክትታትን በብዘፈሮም እንትዝርዘሩ ከምዝስዕብ ተሓቢሮም ኣለዉ ::
  1- ፕሮግራም ልምዓት ታሪኻውን ገድላውን ሓድግታትን መረዳእታትን
  እዚ ዓብዪ ፕሮግራም፤ ፕሮጀክትታት ዲጂታይዜሽን ሓድግታትን መረዳእታን /ሙዝየም፣ ቤተ-መፃሕፍትን ቤተ መዛግብትን/ ፣ ልምዓት ስእልን ቅርፃ ቅርፅን ውሽጣውን ደጋውን ሙዝየም ፣ ስራሕቲ መፅናዕትን ምርምርን፣ ምምሕያሽ ኣወዳድባ ውሽጣውን ደጋውን ሙዝየም ፣ ፅገና ሓድግታትን ምትእኽኻብ ሓድግታትን መረዳእታትን ዝሓቁፍ እዩ::
  2- ፕሮግራም ልምዓት መስሕብ ቱሪዝም
  ንኡስ ፕሮግራም ህንፀት መዘናግዒ መስሕብ ቱሪዝም ዝሓቁፍ እንትኸውን ኣብ ትሕቲ እዚ ንኡስ ፕሮግራም ድማ ምድላው ቅርፀ መሬት፣ መሐመሲ ፣ መዘናግዒ ህፃናት ፣ ልምዓት መካነ እንስሳት፣ ልምዓት ማእኸል ዕፀዋት፣ ልምዓት መዘናግዒ ስፖርት ፣ልምዓት መንደር ኢደ ጥበብ ፣ ልምዓት መሳለጢ መርዓ፣ ህንፀት ከተማ ፓርክ፣ህንፀት ክፍሊ ኣርት ጋለሪ፣ ክፍሊ ግዝያዊ ኤግዝቭሽንን ህንፀት ደጋዊ ቤተ-መዘክርን ዝካተቱ ፕሮጀክትታት ይርከቡ::
  3- ፕሮግራም - ምትእትታው ፣ምምሕያሽን ምምዕባልን ናውቲ ቴክኖሎጅን ግልጋሎት ቱር ኦፐሬሽንን
  4- ፕሮግራም ምትእኽኻብ ሃፍቲ
  5- ፕሮግራም ምዕባይ ዓቕሚ ከምዝኾኑ ድሕሪ ምግላፅ መዘከርታ ማእኸል ሓወልቲ ሰማእታት መሰረቱ ቤዛ ህዝቢ ካብዝኾኑ ደቂ ህዝቢ ገይሩ ብህዝቢ ዝተሃነፀ ሃፍቲ ህዝቢ ከም ምዃኑ መጠን ፤ ሕዝውን ሰብ ዋናን መድረግቲ ኣካላትን ኣብ ህንፀት ዝተነፀሩ ፕሮጀክትታት ዝለዓለ እጃም ከምዝህልዎም ልዑል ትኹረት ተዋሂብዎ ኣሎ::
  ኣብ’ዚ መድረኽ ካብዝተልዓሉ ዓበይቲ ዛዕባታት ንምጥቃስ ዝኣክል - ትልሚ 10 ዓመት ኢልና ካብንሓፅሮ ንምንታይ ናይ 20ን 30ን ዓመት ትልሚ ኢልና ዘይነናውሖ፣ራእዩ ‘ኣብ ውሽጢ ሃገር ካብዘለዉ መዕረፊ ጎብነይቲ---’ ብዝብል ካብዝፀብብ ኣህጉራውን ዓለም ለኻውን ብርኪ ብዘመላኽት ኣገባብ ዘይቃነ ፣ ኣደራሻትና ዓብዪ ፣ማእኸላይን ንእሽተይን ብዝብል ብድፉኑ ካብንፅውዖም ቓልስን ታሪኽን ተኮር ስም ዘይወሃቦም፣ ኣብ ዕጥቃዊ ቓልሲ ፍሉይ እጃም ዝነበሮም ኣብ ማሕበረ ኢኮኖምን ፖለቲካን ዝነጥፉ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት በብሙያ ዘፈሮም ኣብ ውሽጢ እዚ ማእኸል ህንፀት ብምውሳእ ሕሉፍ ቓልሶም ዘየማዕብሉ፣ ካብ ፀሓይ ዝርከብ ሓይሊ ’’ ብሶላር ኤነርጂ’’ ዘይትጥቀሙ፣ ምስሊ ሓወልቲ ኩሉ ስለዝጥቀመሉ እቲ በዓል ዋና ብዝውንኖን እቶት ብዝርከበሉን መንገዲ ‘’ትሬድ ማርክ ‘ ኣውፂእኻ ዝኸፍለሉ ኩነት ዘይትጥቀሙ ዝኣምሰሉ ብርክት ዝበሉ ሕቶታትን ርእይቶታትን ተላዒሎም ብዝግባእውን ምይይጥ ተኻይድሎም እዩ ::
  ኣብ መወዳእታ ዳግም ህንፀትን ምምሕያሽን ቐፅሪ ሓወልቲ ሰማእታት እዋናውን ጠለብ መላእ ሕብረተሰብን ከም ምዃኑ መጠን፤ እቲ ማእኸል ኣብ እዚ ዓውደ መፅናዕቲ ዝተልዓሉ ሃነፅቲ ሓሳባት ከም እታወት ብምጥቃምን እቲ ትልሚ ከምብሓድሽ ብምርኣይን ቐልጢፉ ናብ ባይታ ንኽወርዶ፣ኩለን ሴክተራት ድማ ብዓል ዋና ኮይነን ኣካል ትልመን ገይረን ንኽዋስኣ ፣ በዙይውን ትእምርተ ናፅነትን ልምዓትን ትግራይነቱ ዓብሊሉን ጎሊሁን ንኸንፀባርቕ ብዝብል ሓበራዊ ምርድዳእ ተዛዚሙ ::

   

  © 2015 TIGRAY MARTYRS’ MEMORIAL MONUMENT CENTER . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.